Årsmötesprotokoll 2002

Plats:

Restaurangen på Atlantic Hotel, Piccadilly, London.

Datum:
2002-10-25
Ordförande:
CB 7
Sekreterare:
CB 5
Justerare:
CB 3
Närvarande:
CB 1, CB 3, CB 5, CB 6, CB 7, CB 8, CB 9, CB 10, CB 11, CB 12, CB 13 och CB 15.
Punkt 1:
Röstning om storleken på månadsinbetalningen. Beslut fattades att höja summan till 100 kr./mån. Var och en ansvarar för att höja respektive inbetalning.
Punkt 2:
Värdar för nästa årsmöte är CB 13, CB 14 och CB 15.
Punkt 3:
Enhälligt beslut fattades att dra kostnaden för hemsidan från det gemensamma kontot.
Punkt 4:
Beslut fattades att vi skall skaffa enhetliga kavajer att ha på årsmötena. CB 12 reserverade sig mot beslutet. Prisuppgift skall tas fram i god tid till 20-årsjubiléet. CB 7 och CB 9 undersöker saken.
Punkt 5:
Vi bör ha halvårsmöte till sommaren för att diskutera kavajens design.
Punkt 6:
CB 15 utsågs enhälligt till Årets Club Bengtare 2002. Eloge till CB 5 för "smitningen".
Punkt 7:
Årsmötet avslutas.

 

 


Tillbaks till index