Årsmötesprotokoll 2003

Plats:

Wallevis klubbstuga i Vallberga.

Datum:
2003-10-25
Ordförande:
CB 3
Sekreterare:
CB 5
Justerare:
CB 7
Närvarande:
CB 1, CB 3, CB 5, CB 6, CB 7, CB 9, CB 10, CB 11, CB 13 och CB 15.
Punkt 1:
Vill CB 14 vara med eller inte? Den allmänna meningen var att större engagemang måste visas. Inom två veckor skall CB 15 kontakta CB 14 för att höra om CB 14 är intresserad av fortsatt medlemskap. CB 3 framhåller att vi alla skall visa CB 14 full respekt, oavsett hur han väljer att besluta.
Punkt 2:
Skall vi ha Klubb-blazer eller inte? Omröstning visade att beslutet från förra årsmötet ligger fast: vi skall skaffa enhetlig kavaj för klubbens medlemmar. Omröstningssiffrorna var nio för och två emot. Maxkostnad för blazern sattes till 1200 kr. Kostnaden för blazern skall inte dras av det gemensamma CD-kontot, utan betalas av varje enskild medlem. Blanka knappar är att föredra. Varje medlem skall meddela vilken storlek som önskas. Mötets medlemmer ansåg att vi skall ha märke till blazern. Hur detta märke skall utformas, sköts på framtiden.
Punkt 3:
Den månatliga inbetalningen förblir 100 kr. Det är av största vikt att alla verkligen betalar. Den sjuke kassören CB 8 skall rapportera det ekonomiska läget till CB 5, så att hemsidans ekonomiavdelning kan uppdateras.
Punkt 4:
Från och med nästa årsmöte skall de aktuella arrangörerna annonsera mötet i LT:s klubbnotiser.
Punkt 5:
Mötet ansåg att vi bör anmäla oss till nästa års 24-timmarsturnering i innebandy. CB 15 är ansvarig och lovade också att ordna med tröjor.
Punkt 6:
Omröstning för att utse "Årets CB:are" hölls. Utfallet av omröstningen blev som följande: CB 5 - 2 röster, CB 6 - två röster, CB 7 - 2 röster, CB 13 - 4 röster och CB 14 - 1 röst. Således är CB 13 årets CB:are.
Punkt 7:
Mötet konstaterade att CB 1 och CB 3 är arrangörer för nästa årsmöte.
Punkt 8:
Årsmötet avslutas.

 

 


Tillbaks till index