Årsmötesprotokoll 2004

Plats:

Hökagården, Mellbystrand

Datum:
2004-10-30
Ordförande:
CB 1 och CB 3
Sekreterare:
CB 5 och CB 11
Justerare:
MacBengt
Närvarande:
CB 1, CB 3, CB 4, CB 5, CB 6, CB 7, CB 9, CB 11, CB 13 och CB 15.
Punkt 1:
CB 4 lyfte fram kritik mot inbetalningsplanen - de flesta höll med om att full kaos råder. CB 1, CB 9 och CB 13 är de som inte betalat fullt. Efter votering bestämdes att årsavgiften skall vara 1200 kr. (100 kr./mån). De som ligger efter skall se till att betala in vad som saknas under januari 2005. Är det någon som är osäker. ta kontakt med CB 8.
Punkt 2:
Tre namn (CB 4, CB 6 och CB 7) utsågs som kandidater till "Årets Bengtare". Efter votering korades CB 6.
Punkt 3:
Var skall vi åka nästa resa? Lång diskussion, men inga beslut fattades.
Punkt 4:
Förslag lades fram att en CB-vapensköld skulle kunna ersätta en CB-kavaj. CB 1 och CB 3 tog på sig att ta fram ett demo-X. CB 4 ville ha fört till protokollet att han tycker att en CB-kavaj är fullkomligt onödig. CB 6 tog upp att "Årets Bengtare" borde vara markerat på en möjlig CB-kavaj.
Punkt 5:
CB 1 berättade att hemsidan kommer att läggas över på ny domän efter årsskiftet. Alla kommer då att få en egen CB-mailadress.
Punkt 6:
Vild diskussion gällande tatuering eller inte hölls. CB 6 krävde att det skall vara upp till var och en, medan CB 8 betonade att en tatuering är ett skäl att tillhöra CB.

Punkt 7:

Mötet konstaterade att CB 4 och CB 5 är arrangörer för nästa årsmöte.
Punkt 8:
Mötet avslutades.

 

 


Tillbaks till index