Årsmötesprotokoll 2006

Plats:

LFKs klubbstuga , Laholm

Datum:
2006-10-28
Ordförande:
CB 6 och CB 7
Sekreterare:
CB 5
Justerare:
MacBengt
Närvarande:
CB 1, CB 2 , CB 3, CB 4, CB 5, CB 6, CB 7, CB 11, CB 13 och CB 15.

Punkt 1:

Mötet öppnades.
Punkt 2:
Förslag lades fram att CB skall åka på resa över årsmötet 2007. Förslaget röstades fram enhälligt och beslut fattades. Barcelona föreslogs som resmål och mötet bestämde att detta resmål har prioritet 1. 2007 års arrangörer, CB 8 och CB 9, skall arrangera resan. CB 1 skall hjälpa till med flyget. Mötet var av uppfattningen att det är angeläget att vi besöker en fotbollsmatch, företrädesvis Barcelona på Neu Camp. Mötet röstade för torsdag till söndag, som den lämpligaste tiden att resa.
Punkt 3:
CB 3 meddelade att initialerna kommer att gälla som mail-adresser framöver.
Punkt 4:
Mötet framhöll att vi måste få bättre ordning och insyn i ekonomin. CB 8 uppmanas att uppdatera redovisningen.
Punkt 5:
Övriga frågor: inga.

Punkt 6:

Mötet konstaterade att CB 8 och CB 9 är arrangörer för nästa årsmöte.
Punkt 7:
Mötet avslutades.

 

 


Tillbaks till index