Årsmötesprotokoll 2011

Plats:

The Church, Dublin.

Datum:
2011-10-29
Ordförande:
CB 6 och CB 11
Sekreterare:
CB 5
Justerare:
MacBengt
Närvarande:
CB 5, CB 6, CB 7, CB 9, CB 11 och CB 13.

Punkt 1:

Mötet öppnades.
Punkt 2:
Resedatum, skall det ändras? Mötet beslöt att torsdag till söndag v. 43 är att föredra.
Punkt 3:
2013 är nästa reseår, eftersom det är 30-årsjubileum. För denna resa (inklusive destination) ansvarar CB 7 och CB 9. Annars är vart 3e år lämpligt. Mötet efterlyste mangrann uppslutning på resorna; egen begravning eller bröllop enda undantagen.
Punkt 4:
För årsmöte 2012 ansvarar CB 5 och CB 13.
Punkt 5:
Kavajfrågan diskuterades. Eftersom ingen kavaj (inte ens enkelknäppt) ryms i det maximalt 10 kg. tunga bagaget, röstade mötet enhälligt ned förslaget om klubbkavaj.

Punkt 6:

Månadssparande. Mötet fastslog att månadssparandet skall höjas till 300 kr./mån. med en början 2012-01-01. CB 8 sköter detta.

Punkt 7:

Saggefrågan. Mötet fastslog att det vi framtida resors hotellbokning borde föreligga att krav att det max får finnas 3 fläckar per överkast. CB 11 reserverade sig mot detta och ansåg att max 2 fläckar/överkast kan accepteras. CB 13 reserverade sig, eftersom han framhöll att man bör tåla i alla fall 5 fläckar.
Punkt 8:
Övriga frågor: Raketfrågan "som raketer" diskuterades.

Punkt 9:

Raketen genomfördes

Punkt 10:

Mötet avslutades.

 

 


Tillbaks till index