Årsmötesprotokoll 2014


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2014

Strandpensionatet, Skummeslöv
Ordförande: CB11
Sekreterare: CB5
Justerare: CB7

Övriga närvarande: CB3, CB4, CB6 och CB13

På begäran av CB7, presenteras protokollet i sin fulla [!] form.1. Mötet framhåller gemensamt en protest mot bastutunnans mikroskopiska omklädningsrum och svinkalla dusch.

2. Arrangörer för träffen 2015 är CB9 och CB6.

3. CB6 säger att han hellre går ur CB, än arrangerar tillsammans med CB9. CB4 säger att han kan ersätta CB6 om så blir fallet.

4. Mötet beslutar att reseledare 2015 är CB6 och CB13. Fredag-söndag är att föredra.

5. CB11 vill föra ”Aldrig mer Lingården”, till protokollet.

6. Mötet ger ett hedersomnämnande till Viktor Magnusson för ”den strålande insatsen”.

7. CB4 vill föra ”gikt är för veklingar” till protokollet.


Årsmötet 2014 avslutas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbaks till index