Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll CB Årsmöte 2015
2015-10-24, kl. 13.15
Kristianstadsvägen 85, hos B6.
Närvarande: B3, B4, B5, B6, B7, B11 och B13.
 
 
I Mötet öppnades
 
II. B6 valdes enhälligt till mötets ordförande.
 
III. Mötet valde B5 som sekreterare. B3 ville föra till protokollet att B5 är CBs oanständige sekreterare. Mötet utsåg B7till justerare och B11 som CBs kassör.
 
IV. Kassörens rapport: B8 har överlämnat ekonomiansvaret till B11, eftersom han har blivit internutredare och det är oförenligt med att vara CBs kassör. B1 utsågs av mötet som med-kassör i klubben. Handelsbanken skall också fortsättningsvis, tills andra beslut fattas, förvalta CBs finansiella tillgångar. Räntan betraktas som en separat klumpsumma på kontot.
Sparandet: Från och med 2016-01-01 skall alla spara 300 kr./månad. Inför resan 2016 görs ett uttag på respektive konto, så att samtliga konton har ett saldo på 2000 kr.
 
Mötet påpekade vikten av att samtliga överföringar skall vara namnmärkta; B3 och B4 uppmanades att ordna så att också deras överföringar är märkta.
 
 
V. Regler för medlemskap: Medlemmar som aktivt månadssparar skall betecknas Guldmedlemmar, så kallade Golden Pirls. Golden Pirls kontaktas inför resor, möten och liknande. Medlemmar som inte månadssparar betecknas Passive medlemmar. Passiva medlemmar anvisas att själva uppsöka information.
Regler för resa: Senast tre månader innan resa är det researrangörernas ansvar att presentera upplägg för resa. Inför detta upplägg är det medlemmarnas ansvar att meddela om man skall följa med på resan, eller ej. Upplever en medlem att det föreligger behov av avbeställningsskydd, är det den enskilde medlemmens ansvar att skaffa avbeställningsskydd, vilket betalas av medlemmen separat.
 
Hemsida: B6 presenterade ett alternativt förslag till hemsida via ”laget.se”. Mötet beslöt dock att också fortsättningsvis betala för och utnyttja den nuvarande domänen ”www.clubbengt.com”. B5 och B7 utsågs att undersöka möjligheterna att knyta en bloggfunktion till ”www.clubbengt.com”. Mötet beslöt också att B3 skall få ersättning för de utlägg han årligen har för ”www.clubbengt.com”.
 
Tipsbolag. B6 skapar ett tipsbolag hos Svenska Spel. Han kommer sedan att via mail bjuda in medlemmarna i detta spelbolag. Varje medlem betalar in en summa, förslagsvis månadsvis, till bolaget. Medlemmarna kommer sedan att i tur och ordning få ansvara för en tipsrad.
 
Övriga frågor: Mötet bestämde att tillsvidare behålla torsdag/fredag-söndag i v. 43 som resperiod.
 
Resa 2016: B3 och B6 utsågs till researrangörer.
 
B8 utsågs till ”Årets Bengtare”.
 
B6 hyllades för de fina former årsmötet hölls under. B3 framhöll att strukturen med förberett protokoll kommer att bilda mall för framtida årsmöten.
 
 
VI. Mötet avslutades.
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 


Tillbaks till index